SALIMA 2020 Mezinárodní potravinářský veletrh

Salima 2020
Salima, Mezinárodní potravinářský veletrh
19.-21.11. 2020

Vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté „vis maior“ situaci se vedení společnosti Veletrhy Brno rozhodlo přesunout komplex potravinářských veletrhů SALIMAdo náhradního termínu 19.–21. listopadu 2020.

Veletrhy Brno se snaží přistupovat v rozhodování maximálně odpovědně ke všem zúčastněným vystavovatelům, návštěvníkům a partnerům veletrhů. Cílem opatření je eliminace ekonomických rizik, tj. vznikajících nákladů na straně pořadatele a vystavovatelů, rizika zrušení akce těsně před plánovaným termínem, reputačního rizika pro veletrh a v první řadě zdravotního rizika pro účastníky.

Rozhodnutí padlo na základě konzultací s klíčovými vystavovateli a doporučení Krajské hygienické stanice Brno, neboť nelze garantovat odvolání zákazu a předvídat opatření v následujících měsících.

„Listopadový termín pro veletrh SALIMA byl několikrát zvažován, neboť z hlediska kontraktačního je pro potravinářské firmy vhodnější než termín jarní. Pokud se podzimní termín osvědčí, zůstane SALIMA takto zachována i do budoucna,“ uvedl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Se všemi vystavovateli veletrhů se v nejbližších dnech spojí obchodní tým, aby je informoval o dalším postupu a podmínkách vypořádání závazků spojených s účastí na veletrhu.

Společnost Veletrhy Brno děkuje za pochopení a věří, že se společně podaří připravit standardní akci v náhradním termínu.

Zdroj: https://www.bvv.cz/salima/aktuality/komplex-potravinarskych-veletrhu-salima-je-presunu/