Servis gastronomického zařízení

Zajištění a provedení oprav a servis Vašeho gastronomického zařízení patří k prioritám činnosti firmy Gastroservis 24. Uvědomujeme si důležitost jednotlivých zařízení v gastronomickém provozu a jejich velkou vytíženost a proto jsou naše servisní zásahy neodkladné a rychlé. Ve spolupráci s dovozci zařízení do České republiky zajistíme co nejvčasnější výměnu případného náhradního dílu a opětovné uvedení zařízení do provozu. Při každém servisním zásahu a opravě je vždy zařízení prohlédnuto a zákazníkovi sděleno v jakém se nachází technickém stavu. Na základě této prohlídky se zákazník může rozhodnout jaké případné další opravy a nebo seřízení či nastavení se mají provést, aby se eliminovaly další případné závady. Naše doporučení vycházejí z dlouholetých zkušeností z provozování a oprav technologií gastro a velkokuchyní.