Spouštění technologie po odstávce provozu

Vážení zákazníci,

krize způsobená nemocí COVID-19 velmi výrazně ovlivňuje jak naše životy, tak naše pracovní příležitosti. I v těchto časech ale musíme myslet na budoucnost. Přestože je provoz Vaší kuchyně velmi omezen, pevně věříme, že se situace brzy vrátí k normálu. Rádi bychom Vám proto pomohli s návratem k běžnému provozu, především k tomu aby Vaše spotřebiče zůstaly po dobu odstávky v pořádku a jejich opětovné spuštění proběhlo bez problémů a co nejrychleji.

Níže je shrnutí několika informací a kroků, které by měly být provedeny v případě dlouhodobé odstávky spotřebičů. Tyto úkony mohou být provedeny pomocí Vašeho vlastního personálu nebo s pomocí autorizovaných servisních partnerů a jejich techniků. Důležité je tedy zabránit případnému poškození spotřebičů v době dlouhodobějšího odstavení, níže již najdete podrobnosti:

01. Chladicí a mrazící skříně, stoly a místnosti. Těsnění  a skladovací prostor umyjte vhodným čistícím prostředkem. Spotřebič zcela odpojte od přívodního napětí, nezapomeňte uvnitř žádné zboží. Dveře a zásuvky ponechte otevřené.

02. Konvektomaty s bojlerem. Bojler odvápněte, protože i v době nepoužívání může docházet k nárůstu vodního kamene ve vodních cestách a může dojít k problémům při opětovném uvedení do provozu. Před opětovným uvedením do provozu důkladně umyjte komoru konvektomatu pomocí mycího cyklu, případně komoru umyjte ručně.

03. Konvektomaty bez bojleru. Vstřikovací trysky odvápněte. Před opětovným uvedením do provozu důkladně umyjte komoru konvektomatu pomocí mycího cyklu, případně komoru umyjte ručně.

04. Myčky. U všech myček doporučujeme propláchnout hadice od mycích a oplachových prostředků čistou vodou. Nádoby s prostředky pak důkladně uzavřete. Důkladně vyčistěte také nádrže a komory myček.

05. Reverzní osmóza. Údržba systému (membrány) by měla být provedena nejpozději do 14 dnů po odstavení, jinak může dojít k jejich poškození (vzájemnému slepení), což by mělo vliv na správnou funkci. Při opětovném uvedení do provozu je třeba zařízení dezinfikovat. Filtry před zařízením je třeba před opětovným spuštěním vyměnit.

06. Filtry. U systému filtru s výměnými patronami (cartridge), doporučujeme výměnu těchto patron při opětovném uvedení do provozu  (jinak je zde riziko kultivace bakterií a spor v těchto filtrech).

07. Změkčovače s regenerací: nezapomeňte vypnout regenerační časovač po dobu odstávky.

08. Plynové spotřebiče: před odstávkou spotřebiče umyjte vlhkým hadrem nebo houbou, vyčistěte trysky a zkontrrolujte jejich funkci (mohlo by dojít k zablokování trysek nečistotami).

09. Ostatní: ošetřete výpustné kohouty, zavřete vodu, plyn, přívody páry. Odpojte zařízení od elektrické sítě, nebo je bezpečně vypněte. Ošetřete plochy náchylné ke korozi (např. vany pánví).

10. Abyste chránili vlastní zdraví a zdraví techniků, udržujte od sebe vzájemně doporučenou bezpečnou vzdálenost.

Na závěr nám dovolte pár slov: chraňte sebe a své blízké, chraňte své zaměstnance a dodržujte pokyny zdravotních institucí a úřadů! 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *