Konvektomaty – předcházení závad

Na příchod konvektomatů si v provozech zvykli kuchaři velmi rychle. Tato zařízení dokázala nahradit a z velkokuchyní vytlačit řadu tradičních zařízení, od horkovzdušných pecí až po osvědčené trouby pod sporáky. Jsou výkonnější a mnohostrannější a zvládají připravit najednou více odlišných pokrmů.
Jeho porucha tedy dokáže při přípravě jídel připravit obsluze doslova horké chvilky a návrat k tradiční přípravě bez konvektomatu je najednou velmi složitý a někdy i vzhledem k množství pokrmů nemožný.
Připomeňme si tedy několik důležitých pravidel, jak mnohým závadám předcházet a raději řešit pravidelnou údržbu, nežli mimořádné a finančně náročné opravy.

  • pravidelné čištění vzduchového filtru a nebo otvorů vzduchu pro chlazení stroje
  • úprava vstupní vody a odstranění minerálů z vodního zdroje
  • pravidelné čištění varné komory konvektomatu chemickými přípravky doporučenými výrobcem daného zařízení. Zde je důležité zdůraznit, že automatické se mycí programy jednotlivých strojů a zařízení liší a použití odlišných značek pravděpodobně povede dříve či později k závažné závadě.
  • pravidelné odvápnění bojleru u zařízení, které je bojlerem vybaveno a pokud to výrobce vyžaduje
  • šetrné čištění těsnění dveří a ploch dveří, na které těsnění doléhá
  • správné uložení teploty sondy jádra, aby nedošlo k jejímu poškození
  • dodržení doporučené vzdálenosti od ostatních přístrojů v kuchyni, zejména fritézy a grilu
  • průběžná vizuální kontrola těsnosti dveří a komory, zdali někde neuniká pára a nebo voda při vaření.
  • pomalé zchlazování stroje při změně režimů přípravy pečení/vaření

U konvektomatů je naprosto nezbytné zajistit a provádět pravidelné odborné servisní prohlídky min. 1x ročně odborným servisem. Tyto prohlídky zahrnují mnoho úkonů, které mohou předejít vážné závadě a vyřadit tak zařízení z provozu.
Pokud se u konvektomatu projeví jakákoliv drobná závada, ve vlastním zájmu kontaktujte odborný servis a zajistěte si prohlídku stroje.